• Możesz pomóc w budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego

Serwis projektu Potrafisz prowadzonego przez Fundację Fuga Mundi

Przekaż darowiznę online Fundacji Fuga Mundi

Odnośnik do strony - Poradnik dla osób niepełnosprawnych - I ty jesteś konsumentem

Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci

Utworzono: 12 luty 2020

Fundacja Fuga Mundi od lutego 2020 r. rozpoczęła realizacje projektu „Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, którego celem jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), przez 1000 osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami województwa lubelskiego, poprzez realizację cyklu szkoleń z tego zakresu.

Czytaj więcej: Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci

Projekt Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Utworzono: 08 kwiecień 2020

Fundacja Fuga Mundi od dnia 01-01-2020 r. do 31-03-2021 r. realizuje projekt „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”, z dnia 09-09-2019, którego głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym 40 niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, poprzez świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej.

Czytaj więcej: Projekt Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Akademia Niezależnego Życia II

Utworzono: 08 kwiecień 2020

Fundacja Fuga Mundi dn. 01-04-2020 r. rozpoczęła realizację II edycji Projektu pn. "Akademia Niezależnego Życia II", którego celem zwiększenie samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego, społecznego, zawodowego, psychofizycznego oraz umożliwienie im aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie…

Czytaj więcej: Akademia Niezależnego Życia II

„Twoja nowa szansa" – kursy i staże dla biernych zawodowo

Utworzono: 01 lipiec 2019

Fundacja Fuga Mundi i Firma Akustica.Med realizują w partnerstwie projekt „Twoja nowa szansa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020, w ramach Działania: 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (RPLU.11.04.00-06-0011/17), dla 120 osób powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym minimum 30 osób biernych zawodowo z niepełnosprawnościami, w tym 90 osób bez zatrudnienia korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  zg.  z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek z art. 7 ustawy o pomocy społecznej zamieszkujących zgodnie z KC na obszarze gmin należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego objętych działaniami rewitalizacyjnymi tj.: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik.

Czytaj więcej: „Twoja nowa szansa" – kursy i staże dla biernych zawodowo

XXI Jesienne Debiuty Poetyckie 2019

Utworzono: 12 wrzesień 2019

Zapraszamy do udziału w XXI edycji Jesiennych Debiutów Poetyckich, przeglądu poezji pisanej przez uczniów liceów oraz młodzież skupioną przy Fundacji Fuga Mundi, organizowanych we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich O/Lublin, V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie z Lublina oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II…

Czytaj więcej: XXI Jesienne Debiuty Poetyckie 2019

Akademia Niezależnego Życia II

Utworzono: 15 maj 2019

Fundacja Fuga Mundi dn. 01-04-2019 r. rozpoczęła realizację I edycji Projektu pn. "Akademia Niezależnego Życia II", którego celem jest aktywizacja i integracja społeczna oraz poprawa kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj więcej: Akademia Niezależnego Życia II

Integracja z Fuga Mundi w lubelskich przedszkolach 2019

Utworzono: 14 maj 2019

Fundacja Fuga Mundi w 2019 roku już po raz kolejny będzie  realizowała projekt mający na  celu  kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie Miasta Lublina.

Czytaj więcej: Integracja z Fuga Mundi w lubelskich przedszkolach 2019

Stronę odwiedziło:
3199048
osób,
aktualnie stronę odwiedza: 33 osób.
Copyright © 2020 Fundacja Fuga Mundi.