• Możesz pomóc w budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego

Serwis projektu Potrafisz prowadzonego przez Fundację Fuga Mundi

Przekaż darowiznę online Fundacji Fuga Mundi

Odnośnik do strony - Poradnik dla osób niepełnosprawnych - I ty jesteś konsumentem

XXI Jesienne Debiuty Poetyckie 2019

Utworzono: 12 wrzesień 2019

Zapraszamy do udziału w XXI edycji Jesiennych Debiutów Poetyckich, przeglądu poezji pisanej przez uczniów liceów oraz młodzież skupioną przy Fundacji Fuga Mundi, organizowanych we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich O/Lublin, V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie z Lublina oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II…

Czytaj więcej: XXI Jesienne Debiuty Poetyckie 2019

„Twoja nowa szansa" – kursy i staże dla biernych zawodowo

Utworzono: 01 lipiec 2019

Fundacja Fuga Mundi i Firma Akustica.Med realizują w partnerstwie projekt „Twoja nowa szansa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020, w ramach Działania: 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (RPLU.11.04.00-06-0011/17), dla 120 osób powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym minimum 30 osób biernych zawodowo z niepełnosprawnościami, w tym 90 osób bez zatrudnienia korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  zg.  z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek z art. 7 ustawy o pomocy społecznej zamieszkujących zgodnie z KC na obszarze gmin należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego objętych działaniami rewitalizacyjnymi tj.: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik.

Czytaj więcej: „Twoja nowa szansa" – kursy i staże dla biernych zawodowo

Akademia Niezależnego Życia II

Utworzono: 15 maj 2019

Fundacja Fuga Mundi dn. 01-04-219 r. rozpoczęła realizację I edycji Projektu pn. "Akademia Niezależnego Życia II", którego celem jest aktywizacja i integracja społeczna oraz poprawa kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj więcej: Akademia Niezależnego Życia II

Integracja z Fuga Mundi w lubelskich przedszkolach 2019

Utworzono: 14 maj 2019

Fundacja Fuga Mundi w 2019 roku już po raz kolejny będzie  realizowała projekt mający na  celu  kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie Miasta Lublina.

Czytaj więcej: Integracja z Fuga Mundi w lubelskich przedszkolach 2019

"Kuźnia aktywności"– kursy i staże dla osób niepełnosprawnych

Utworzono: 15 październik 2018

Fundacja Fuga Mundi w partnerstwie z Polską Fundacją Rozwoju realizuje projekt pn. „Kuźnia aktywności, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych biernych zawodowo.

Czytaj więcej: "Kuźnia aktywności"– kursy i staże dla osób niepełnosprawnych

XXI Jesienne Debiuty Poetyckie

Utworzono: 30 październik 2018

Zapraszamy do udziału w XXI edycji Jesiennych Debiutów Poetyckich, przeglądu poezji pisanej przez uczniów gimnazjów i liceów oraz młodzież skupioną przy Fundacji Fuga Mundi, organizowanych we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich O/Lublin oraz V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie z Lublina. Gala odbędzie się 7 listopada 2018 r o godz. 10 w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - Plac Teatralny 1.

Czytaj więcej: XXI Jesienne Debiuty Poetyckie

Integracja z Fuga Mundi w przedszkolach 2018

Utworzono: 06 kwiecień 2018

W 2018 roku Fundacja Fuga Mundi będzie kontynuowała realizację projektu mającego na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem projektu jest także podniesienie świadomości na temat specyfiki funkcjonowania tych osób poprzez cykl spotkań edukacyjno-poznawczych organizowanych w lubelskich przedszkolach.

Czytaj więcej: Integracja z Fuga Mundi w przedszkolach 2018

Stronę odwiedziło:
3026898
osób,
aktualnie stronę odwiedza: 21 osób.
Copyright © 2019 Fundacja Fuga Mundi.