Zapraszamy do składania pisemnych ofert na dostawę VW Caddy 1,5 l TSI EU6/ skrzynia biegów: DSG, 7 – biegowa, MAXI 4853 mm - 6-cio miejscowy przystosowany do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim + 5 miejsc siedzących (rampa typu taxi – składana) do przewozu osób Niepełnosprawnych w terminie do 29-03-2024 roku.

Załączniki:
1.Zapytanie ofertowe
2.Formularz oferty
3.Wzór umowy
4.Klauzula RODO

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie na świadczenie usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego polegającego na indywidualnych konsultacjach z psychologiem oraz przeprowadzeniu treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 8 uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26,
20-089 Lublin

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego polegającego na indywidualnych konsultacjach z psychologiem oraz przeprowadzeniu treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla
8 uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie: 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załączniki:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningu kompetencji i konsultacji psychologicznych

Załączniki do zapytania na przeprowadzenie treningu kompetencji i konsultacji psychologicznych

 

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie szkoleń z kompetencji kluczowych ICT dla 40 Uczestników Projektu „Szansa na zmiany” (Projekt nr RPLU.11.01.00-06-0030/20), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, realizowanych na terenie województwa lubelskiego w Podregionie Bialskim tj. Biała Podlaska i powiaty: bialski, parczewski, radzyński, włodawski, wybrana została oferta złożona przez Firmę:
Gdela Krystyna Akustica.Med z Białej Podlaskiej

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń z kompetencji kluczowych ICT dla 40 Uczestników Projektu „Szansa na zmiany” (Projekt nr RPLU.11.01.00-06-0030/20), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne,  Działanie 11.1 Aktywne włączenie, realizowanych na terenie województwa lubelskiego w Podregionie Bialskim tj. Biała Podlaska i powiaty: bialski, parczewski, radzyński, włodawski.

Załączniki do zapytania:
1.Zapytanie ofertowe na szkolenie ICT
2.Załączniki do zapytania na szkolenie ICT

Zgodne z przeprowadzoną procedurą dotyczącą składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie szkoleń z kompetencji kluczowych ICT dla 40 Uczestników Projektu „Szansa na zmiany” (Projekt nr RPLU.11.01.00-06-0030/20), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, realizowanych na terenie województwa lubelskiego w Podregionie Bialskim tj. Biała Podlaska i powiaty: bialski, parczewski, radzyński, włodawski, wybrana została oferta złożona przez Firmę:

RG Solution z Białej Podlaskiej

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie szkoleń z kompetencji kluczowych ICT dla 40 Uczestników Projektu „Szansa na zmiany” (Projekt nr RPLU.11.01.00-06-0030/20), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, realizowanych na terenie województwa lubelskiego w Podregionie Bialskim tj. Biała Podlaska i powiaty: bialski, parczewski, radzyński, włodawski.

Załączniki do zapytania:
Zapytanie ofertowe na wynajem sal na szkolenie ICT

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie ośrodka na 7-dniowy pobyt dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia II’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn. ,,Szansa – Rozwój - Niezależność” w okresie: czerwiec/ lipiec 2021

Załączniki:
Zapytanie na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej
Oferta cenowa na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej

 

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla uczestników projektu „Zawodowy reSTART!” (RPLU.09.01.00-06-0100/19) na terenie województwa lubelskiego (Zadanie 1) wybrana została oferta złożona przez:
Katarzyna Król

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla uczestników projektu „Zawodowy reSTART!” (RPLU.09.01.00-06-0100/19) na terenie województwa lubelskiego (Zadanie 1).

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego
Załączniki do zapytania na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego
Odpowiedź na zapytanie dot. indywidualnego poradnictwa zawodowego

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na zapewnienie 7-dniowego pobytu dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia II’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn. ,,Szansa – Rozwój - Niezależność” wybrana została oferta Firmy - Ośrodek Wczasowy "Gniewko", NZOZ Zakład Rehabilitacji, 76-153 Darłówko Wschodnie, ul. Słowiańska 26.

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie ośrodka na 7-dniowy pobyt dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia II’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn. ,,Szansa – Rozwój - Niezależność” w okresie: czerwiec 2019.


Załączniki:
Zapytanie na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej
Oferta cenowa na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej

Zgodne z przeprowadzoną procedurą zgodne z zasadą rozeznania rynku dotyczącą składania ofert na opracowanie materiałów szkoleniowych, ich dystrybucji oraz przekazania do nich praw autorskich (na zasadzie wolnej licencji) składających się z 4 modułów tematycznych na potrzeby Projektu „Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (nr POPC.03.01.00-00-0151/19) wybrana została oferta:
FUNDACJA „STO PROCENT”
ul. Łazienna 3 lok.6
21-500 Biała Podlaska

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie materiałów szkoleniowych, ich dystrybucji oraz przekazania do nich praw autorskich (na zasadzie wolnej licencji) składających się z 4 modułów tematycznych na potrzeby Projektu „Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (nr POPC.03.01.00-00-0151/19)

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na opracowanie materiałów szkoleniowych

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi indywidualnego pośrednictwa pracy polegającego na indywidualnych konsultacjach z pośrednikiem pracy dla 120 uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 120 uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi  Asystenta Osoby Niepełnosprawnej podczas indywidualnej diagnozy potrzeb oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 30  uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Zapraszamy do składania ofert na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej oraz indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla 120 uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb oraz poradnictwa zawodowego
Załączniki

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie diagnozy potrzeb dla uczestników projektu
„Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej dla uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na wynajem sali

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na zapewnienie 7-dniowego pobytu dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia II’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn. ,,Szansa – Rozwój - Niezależność” wybrana została oferta Firmy - Ośrodek Wczasowy "Gniewko", NZOZ Zakład Rehabilitacji, 76-153 Darłówko Wschodnie, ul. Słowiańska 26.Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie ośrodka na 7-dniowy pobyt dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu Akademia Niezależnego Życia II" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn.Szansa – Rozwój - Niezależność" w okresie: czerwiec 2019.)

Załączniki:
Zapytanie na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej
Oferta cenowa na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, wybrana została oferta Firmy:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, wybrana została oferta:

Monika Świerczewska

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal na przeprowadzenie pośrednictwa pracy

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pośrednictwa pracy

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina wybrane zostały oferty:

Poradnictwo psychologiczne:
Katarzyna Król

Poradnictwo prawne:
Paweł Marczak

Poradnictwo socjalne:
Ewelina Pawłowska

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na indywidualne poradnictwo specjalistyczne, dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina wybrana została oferta Firmy:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina).

Załącznik - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego