• Możesz pomóc w budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego

Serwis projektu Potrafisz prowadzonego przez Fundację Fuga Mundi

Przekaż darowiznę online Fundacji Fuga Mundi

Odnośnik do strony - Poradnik dla osób niepełnosprawnych - I ty jesteś konsumentem

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na przeprowadzenie diagnozy potrzeb zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 02 styczeń 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie usługi polegającej na diagnozie potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (diagnoza potrzeb osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie indywidualnych ścieżek reintegracji, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy).

Zapytanie na wynajem sal na przeprowadzenie diagnozy potrzeb

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy potrzeb zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 02 styczeń 2019

Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu diagnozy potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (diagnoza potrzeb osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie indywidualnych ścieżek reintegracji, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy).

Zapytanie na przeprowadzenie diagnozy potrzeb

Zapytanie ofertowe na transport na warsztaty aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 27 lipiec 2018

Zapraszamy do składania ofert zgodne z zasadą rozeznania rynku na zapewnienie transportu na grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w Ośrodku dla 44 osób, w tym 32 osoby niepełnosprawne, w tym 6 poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 12 osób stanowiących personel Projektu „Akademia Niezależnego Życia’’, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkursu 2/2016 pn. ,,Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym).

Załączniki:

Zapytanie o transport na grupowe warsztaty aktywizacji społecznej

Oferta na przewóz osób niepełnosprawnych dla Fundacji Fuga Mundi

Informacja o wybranym Wykonawcy na pobyt na warsztatach aktywizacji społecznej

Utworzono: 27 lipiec 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na zapewnienie 5-dniowego pobytu na grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w Ośrodku dla 44 osób, w tym 32 osoby niepełnosprawne oraz 12 osób stanowiących personel Projektu „Akademia Niezależnego Życia’’, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkursu 2/2016 pn. ,,Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym), wybrane zostały oferty Firm:

ASTUR sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gojawiczyńskiej 9, 20-829 Lublin

Ośrodek Wczasowy "Gniewko", NZOZ Zakład Rehabilitacji 76-153 Darłówko Wschodnie, ul. Słowiańska 26

Zapytanie ofertowe na pobyt na warsztatach aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 05 lipiec 2018

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie 5-dniowego pobytu na grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w Ośrodku dla 44 osób, w tym 32 osoby niepełnosprawne oraz 12 osób stanowiących personel Projektu „Akademia Niezależnego Życia’’, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkursu 2/2016 pn. ,,Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym).

Załączniki:
Zapytanie na 5-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej
Oferta cenowa na 5-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej

Informacja o wybranym Wykonawcy na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy

Utworzono: 16 czerwiec 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy, wybrana została oferta Firmy:
RG SOLUTION ROBERT GDELA
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3A
21-500 Biała Podlaska

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

Utworzono: 16 czerwiec 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy, wybrana została oferta Firmy:
Akustica.Med Krystyna Gdela
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3
21-500 Biała Podlaska

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 06 czerwiec 2018

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 06 czerwiec 2018

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

Informacja o wybranym Wykonawcy na wynajem sal na indywidualne poradnictwo specjalistyczne

Utworzono: 25 maj 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na indywidualne poradnictwo specjalistyczne, dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 2 - Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy, wybrana została oferta Firmy:
RG SOLUTION ROBERT GDELA
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3A
21-500 Biała Podlaska

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego

Utworzono: 25 maj 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 2 - Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy wybrana została oferta Firmy:
RG SOLUTION ROBERT GDELA
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3A
21-500 Biała Podlaska

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 15 maj 2018

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwo specjalistycznego dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 2 - Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na indywidualne poradnictwo specjalistyczne zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 15 maj 2018

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na usługę indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 2 - Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal

Informacja o wybranym Wykonawcy na świadczenie wsparcia grupowego

Utworzono: 04 kwiecień 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na usługę wsparcia grupowego - trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu na terenie Lublina – dla 2 grup, Włodawy – dla 1 grupy, Białej Podlaskiej – dla 2 grup, dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17, wybrana została oferta Firmy:
F. H. U. ACORD Jowita Władyczuk
ul. Zygmunta Starego 12/48
21-500 Biała Podlaska

Informacja o wybranym Wykonawcy na wynajem sal na wsparcie grupowe

Utworzono: 04 kwiecień 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na wsparcie grupowe - trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu na terenie Lublina – dla 2 grup, Włodawy – dla 1 grupy, Białej Podlaskiej – dla 2 grup, dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17, wybrana została oferta Firmy:
RG SOLUTION ROBERT GDELA
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3A
21-500 Biała Podlaska

Informacja o wybranym Wykonawcy na usługi cateringowe na wsparciu grupowym

Utworzono: 04 kwiecień 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na świadczenie usługi cateringowej na wsparciu grupowym - trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu na terenie Lublina – dla 2 grup, Włodawy – dla 1 grupy, Białej Podlaskiej – dla 2 grup, dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17, wybrane zostały oferty:

  1. W Białej Podlaskiej – dla 2 grup – Firma Usługi Gastronomiczne DIANA  Mirosława Ładniak, Porosiuki 73C, 21-500 Biała Podlaska.
  2. W Lublinie – dla 2 grup- Firma KUCHNIA SMAKOSZA - Monika Siwko, ul. Harnasie 11, 20-857 Lublin.
  3. We Włodawie – dla 1 grupy – Firma Astur Sp. z o.o. ul. P. Gojawiczyńskiej 9, 20-827 Lublin.

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na wsparcie grupowe zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 23 marzec 2018

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na potrzeby prowadzenia wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina – dla 2 grup, Włodawy– dla 1 grupy, Białej Podlaskiej – dla 2 grup, dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal

Zapytanie ofertowe na świadczenie wsparcia grupowego zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 23 marzec 2018

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie wsparcia grupowego - trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu na terenie Lublina – dla 2 grup, Włodawy – dla 1 grupy, Białej Podlaskiej – dla 2 grup, dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17
(wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową).

Załącznik - Zapytanie ofertowe na świadczenie wsparcia grupowego

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe na wsparciu grupowym zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 23 marzec 2018

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina – dla 2 grup, Włodawy– dla 1 grupy, Białej Podlaskiej – dla 2 grup, dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17

Załącznik - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

Informacja o wybranym Wykonawcy - na indywidualne poradnictwo zawodowe

Utworzono: 16 marzec 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 wybrana została oferta Firmy:

RG SOLUTION ROBERT GDELA
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3A
21-500 Biała Podlaska

Informacja o wybranym Wykonawcy - na wynajem sal na indywidualne poradnictwo zawodowe

Utworzono: 16 marzec 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 wybrana została oferta Firmy:

RG SOLUTION ROBERT GDELA
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3A
21-500 Biała Podlaska

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na indywidualne poradnictwo zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 06 marzec 2018

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (diagnoza potrzeb osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie indywidualnych ścieżek reintegracji, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy).

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal

Zapytanie ofertowe na indywidualne poradnictwo zawodowe zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 06 marzec 2018

Zapraszamy do składania ofert na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (diagnoza potrzeb osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie indywidualnych ścieżek reintegracji, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy).

Załącznik - Zapytanie ofertowe na indywidualne poradnictwo zawodowe

Zapytanie o cenę na przewóz na warsztaty szkoleniowe

Utworzono: 31 maj 2017

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na przewozy na 3-dniowy pobyt warsztaty szkoleniowe w Ośrodku dla 40 osób niepełnosprawnych oraz 12 osób stanowiących personel w czterech grupach, w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Czytaj więcej: Zapytanie o cenę na przewóz na warsztaty szkoleniowe

Informacja o wybranym wykonawcy – usługa AON podczas indywidualnego wsparcia psychologicznego

Utworzono: 26 maj 2017
  1. Pani Laura Czuhan – Biała Podlaska, cena 16,25 zł/h
  2. Pani Joanna Kuźmiuk – Biała Podlaska, cena 16,25 zł/h

Informacja o wybranym wykonawcy – wynajem sal podczas indywidualnego wsparcia psychologicznego

Utworzono: 26 maj 2017

Firma Handlowo Usługowa ACORD Jowita Władyczuk – Biała Podlaska, cena 30,00 zł/h

 

Informacja o wybranym wykonawcy – usługa indywidualnego wsparcia psychologicznego

Utworzono: 26 maj 2017

Firma Handlowo Usługowa ACORD Jowita Władyczuk – Biała Podlaska, cena za godzinę wsparcia 68,00 zł/h

Zapytanie o cenę na 3-dniowy pobyt na warsztaty szkoleniowe

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na 3-dniowy pobyt na warsztaty szkoleniowe w Ośrodku dla 40 osób niepełnosprawnych oraz 12 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresie: od 07 czerwiec 2017 do 30 czerwiec 2017.

Czytaj więcej: Zapytanie o cenę na 3-dniowy pobyt na warsztaty szkoleniowe

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą rozeznania rynku – usługa indywidualnego wsparcia psychologicznego

Utworzono: 22 maj 2017

Zapraszamy do składania ofert na usługę indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Lubelskie bez ograniczeń” .

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą rozeznania rynku – usługa indywidualnego wsparcia...

Informacja o wybranym wykonawcy – Asystent Osoby Niepełnosprawnej – II edycja – LBO

Utworzono: 04 maj 2017

1. Pan Wojciech Magdziak vel Wierzbicki zam. Biała Podlaska oferta złażona dnia 28.04.2017 r. godz. 8.45 kwota oferty 975,00 zł/mc
2. Pan Sebastian Ignaszczak zam. Lublin oferta złożona dnia 28.04.2017 r. godz. 11.55 kwota oferty 975 zł/mc
3. Pan Maciej Rychliński zam. Biała Podlaska oferta złożona dnia 02.05,2017 r. godz. 9.28 kwota oferty 975 zł/mc
4. Joanna Kuźmiuk zam. Biała Podlaska oferta złożona dnia 02.05.2017 r. godz. 14.58 kwota oferty 975 zł/mc

 

 

Informacja o wybranym wykonawcy – Pośrednictwo pracy – II edycja LBO

Utworzono: 04 maj 2017

1. Pani Joanna Syryjczyk – Saczuk zam. Biała Podlaska oferta nr 1. złożona dnia 28.04.2017 r. godz. 9.00 kwota oferty 110,00 zł/h.
2. Pani Renata Pasikowska zam. Lublin oferta nr 2. złożenia dnia 02.05.2017 r. godz. 8.30 kwota oferty 100,00 zł/h.
3. Pani Sylwia Walusiak zam. Biała Podlaska oferta nr 3 złożona dnia 02.05.2017 r. godz. 12.10 kwota oferty 100,00 zł/h.
4. Pan Rafał Mirończuk zam. Biała Podlaska oferta nr 4 złożona dnia 02.05.2017 r. godz. 15.15 kwota oferta 100,00 zł/h.

Po przeprowadzanych negocjacjach zostały podpisane umowy na kwotę 100,00 zł/h.

Stronę odwiedziło:
2793329
osób,
aktualnie stronę odwiedza: 31 osób.
Copyright © 2019 Fundacja Fuga Mundi.