• Możesz pomóc w budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego

Serwis projektu Potrafisz prowadzonego przez Fundację Fuga Mundi

Przekaż darowiznę online Fundacji Fuga Mundi

Odnośnik do strony - Poradnik dla osób niepełnosprawnych - I ty jesteś konsumentem

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą rozeznania rynku na 7-dniowy pobyt „Grupowe Warsztaty Aktywizacji Społecznej 2021”

Created on 04 June 2021

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie ośrodka na 7-dniowy pobyt dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia II’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn. ,,Szansa – Rozwój - Niezależność” w okresie: czerwiec/ lipiec 2021

Załączniki:
Zapytanie na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej
Oferta cenowa na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej

 

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego zgodne z zasadą rozeznania rynku

Created on 06 November 2020

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla uczestników projektu „Zawodowy reSTART!” (RPLU.09.01.00-06-0100/19) na terenie województwa lubelskiego (Zadanie 1) wybrana została oferta złożona przez:
Katarzyna Król

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb zgodne z zasadą rozeznania rynku

Created on 29 October 2020

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla uczestników projektu „Zawodowy reSTART!” (RPLU.09.01.00-06-0100/19) na terenie województwa lubelskiego (Zadanie 1).

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego
Załączniki do zapytania na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego
Odpowiedź na zapytanie dot. indywidualnego poradnictwa zawodowego

Informacja o wybranym Wykonawcy na zapewnienie ośrodka na pobyt dla uczestników warsztatów aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Created on 05 June 2020

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na zapewnienie 7-dniowego pobytu dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia II’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn. ,,Szansa – Rozwój - Niezależność” wybrana została oferta Firmy - Ośrodek Wczasowy "Gniewko", NZOZ Zakład Rehabilitacji, 76-153 Darłówko Wschodnie, ul. Słowiańska 26.

Zapytanie ofertowe na zapewnienie ośrodka na pobyt dla uczestników warsztatów aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Created on 20 May 2020

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie ośrodka na 7-dniowy pobyt dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia II’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn. ,,Szansa – Rozwój - Niezależność” w okresie: czerwiec 2019.


Załączniki:
Zapytanie na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej
Oferta cenowa na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej

Informacja o wybranym Wykonawcy - na opracowania materiałów szkoleniowych na potrzeby Projektu „Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci”

Created on 29 April 2020

Zgodne z przeprowadzoną procedurą zgodne z zasadą rozeznania rynku dotyczącą składania ofert na opracowanie materiałów szkoleniowych, ich dystrybucji oraz przekazania do nich praw autorskich (na zasadzie wolnej licencji) składających się z 4 modułów tematycznych na potrzeby Projektu „Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (nr POPC.03.01.00-00-0151/19) wybrana została oferta:
FUNDACJA „STO PROCENT”
ul. Łazienna 3 lok.6
21-500 Biała Podlaska

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą rozeznania rynku dotyczące opracowania materiałów szkoleniowych na potrzeby Projektu „Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci”

Created on 20 April 2020

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie materiałów szkoleniowych, ich dystrybucji oraz przekazania do nich praw autorskich (na zasadzie wolnej licencji) składających się z 4 modułów tematycznych na potrzeby Projektu „Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (nr POPC.03.01.00-00-0151/19)

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na opracowanie materiałów szkoleniowych

Informacja o wybranym Wykonawcy - na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

Created on 13 February 2020

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 120 uczestników projektu

Created on 03 February 2020

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi indywidualnego pośrednictwa pracy polegającego na indywidualnych konsultacjach z pośrednikiem pracy dla 120 uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Informacja o wybranym Wykonawcy - na wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych

Created on 10 October 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapytanie ofertowe na wynajem sali na przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych uczestników projektu zgodne z zasadą rozeznania rynku

Created on 01 October 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 120 uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej podczas indywidualnej diagnozy potrzeb oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 30 uczestników projektu

Created on 19 September 2019

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi  Asystenta Osoby Niepełnosprawnej podczas indywidualnej diagnozy potrzeb oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 30  uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb oraz poradnictwa zawodowego dla 120 uczestników projektu

Created on 28 August 2019

Zapraszamy do składania ofert na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej oraz indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla 120 uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb oraz poradnictwa zawodowego
Załączniki

Informacja o wybranym Wykonawcy - na wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb

Created on 29 July 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie diagnozy potrzeb dla uczestników projektu
„Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapytanie ofertowe na wynajem sali na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu zgodne z zasadą rozeznania rynku

Created on 19 July 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej dla uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na wynajem sali

Informacja o wybranym Wykonawcy na zapewnienie ośrodka na pobyt dla uczestników warsztatów aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Created on 03 June 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na zapewnienie 7-dniowego pobytu dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia II’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn. ,,Szansa – Rozwój - Niezależność” wybrana została oferta Firmy - Ośrodek Wczasowy "Gniewko", NZOZ Zakład Rehabilitacji, 76-153 Darłówko Wschodnie, ul. Słowiańska 26.Zapytanie ofertowe na zapewnienie ośrodka na pobyt dla uczestników warsztatów aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie ośrodka na 7-dniowy pobyt dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu Akademia Niezależnego Życia II" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn.Szansa – Rozwój - Niezależność" w okresie: czerwiec 2019.)

Załączniki:
Zapytanie na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej
Oferta cenowa na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej

Informacja o wybranym Wykonawcy na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy

Created on 02 April 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, wybrana została oferta Firmy:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

Created on 02 April 2019

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, wybrana została oferta:

Monika Świerczewska

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy zgodne z zasadą rozeznania rynku

Created on 22 March 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal na przeprowadzenie pośrednictwa pracy

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy zgodne z zasadą rozeznania rynku

Created on 22 March 2019

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pośrednictwa pracy

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego

Created on 01 March 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina wybrane zostały oferty:

Poradnictwo psychologiczne:
Katarzyna Król

Poradnictwo prawne:
Paweł Marczak

Poradnictwo socjalne:
Ewelina Pawłowska

Informacja o wybranym Wykonawcy na wynajem sal na indywidualne poradnictwo specjalistyczne

Created on 01 March 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na indywidualne poradnictwo specjalistyczne, dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina wybrana została oferta Firmy:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego zgodne z zasadą rozeznania rynku

Created on 21 February 2019

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina).

Załącznik - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na poradnictwo specjalistyczne zgodne z zasadą rozeznania rynku

Created on 21 February 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na usługę indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 ( Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal na poradnictwo specjalistyczne

Informacja o wybranym Wykonawcy - wynajem sal na wsparciu grupowym zgodne z zasadą rozeznania rynku

Created on 20 February 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na potrzeby wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina (5 grup) dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Informacja o wybranym Wykonawcy - usługi cateringowe na wsparciu grupowym zgodne z zasadą rozeznania rynku

Created on 20 February 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina (5 grup) dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 wybrana została oferta:

Przedsiębiorstwo Społeczne „ProBono”
ul. Zielona 3,
20-082 Lublin

Informacja o wybranym Wykonawcy - świadczenie wsparcia grupowego zgodne z zasadą rozeznania rynku

Created on 20 February 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na świadczenie wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina (5 grup) dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe na wsparciu grupowym w projekcie „Kuźnia Aktywności” zgodnie z zasadą rozeznania rynku

Created on 12 February 2019

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina 5 grup, dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17

Załącznik - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na wsparcie grupowe w projekcie "Kuźnia Aktywności" zgodnie z zasadą rozeznania rynku

Created on 12 February 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na potrzeby prowadzenia wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina dla 5 grup, dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17

Załącznik - Zapytanie na wynajem sal na wsparcie grupowe

Zapytanie ofertowe na świadczenie wsparcia grupowego w projekcie "Kuźnia Aktywności" zgodnie z zasadą rozeznania rynku

Created on 12 February 2019

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie wsparcia grupowego - trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu na terenie Lublina dla 5 grup, dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową).

Załącznik - Zapytanie ofertowe na świadczenie wsparcia grupowego

Stronę odwiedziło:
3578573
osób,
aktualnie stronę odwiedza: 50 osób.
Copyright © 2021 Fundacja Fuga Mundi.