Informujemy niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublina zainteresowanych udziałem w Warsztatach Rehabilitacyjno-Szkoleniowych, że w 2013 roku rekrutację do projektu przeprowadzą pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Nowe zasady w zakresie rekrutacji oraz opracowania programu Warsztatów wynikają ze zmian w przepisach dokumentu „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z dnia 01 stycznia 2013 roku.

W związku ze zmianami prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie się do pracowników socjalnych do filii MOPR w Lublinie. Informacje o właściwych dla miejsca zamieszkania filiach MOPR w Lublinie dostępne są na stronach internetowych pod adresem: http://www.mopr.lublin.pl/?id=ulice/gdzie