• Możesz pomóc w budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego

Serwis projektu Potrafisz prowadzonego przez Fundację Fuga Mundi

Przekaż darowiznę online Fundacji Fuga Mundi

Odnośnik do strony - Poradnik dla osób niepełnosprawnych - I ty jesteś konsumentem

Integracja z Fuga Mundi w przedszkolach 2018

Utworzono: 06 kwiecień 2018

W 2018 roku Fundacja Fuga Mundi będzie kontynuowała realizację projektu mającego na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem projektu jest także podniesienie świadomości na temat specyfiki funkcjonowania tych osób poprzez cykl spotkań edukacyjno-poznawczych organizowanych w lubelskich przedszkolach.

Żyjemy w społeczeństwie, w którym ponad 14% to osoby o niepełnej sprawności i dlatego w wielu miejscach i sytuacjach możemy bardzo często spotkać się z osobami o różnej niepełnosprawności. Możemy zobaczyć osoby, które mają trudności z chodzeniem, ze słuchem, z mową czy wzrokiem, a także z osobami z chorobami przewlekłymi - epilepsją (padaczką), astmą, mukowiscydozą, cukrzycą, itd.

W ramach cyklu spotkań edukacyjno-poznawczych organizowanych w lubelskich przedszkolach chcemy zapoznać dzieci ze specyfiką funkcjonowania, potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia podejmowały będa między innymi zagadnienia dotyczące zasad pomocnych w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością. Będą miały na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby osób z zaburzeniami rozwoju mowy, poznanie i zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową, zwiększenie wiedzy dotyczącej osób z niepełnosprawnością ruchową, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorób przewlekłych.

Placówki zainteresowane organizacją zajęć prosimy o osobisty kontakt z biurem przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze lub dzwoniąc pod nr tel. 81 534-26-01 w godz. 10.00-15.00, w celu uzyskania szczegółowych informacji, których udziela Pani Barbara Osior.

1. SPOTKANIA W PRZEDSZKOLU „DZWONECZEK” W LUBLINIE

Pierwsze spotkanie  w przedszkolu „Dzwoneczek” przy Ul. Oratoryjnej 1, w Lublinie odbyło się dnia
12 kwietnia 2018 r.  a drugie dnia 19 kwietnia 2018 r. Troje przedstawicieli Fundacji Fuga Mundi opowiadało o swojej
(i nie tylko) niepełnosprawności. Można było nauczyć się jak przeprowadzić osobę poruszającą się na wózku przez przejście dla pieszych, czy też jak taki wózek złożyć.  Dzieci z zaangażowaniem brały udział w zajęciach, chętnie odpowiadały na pytania. Dzięki obecności Pana Tadeusza z gitarą można było i pośpiewać i potańczyć.  
Za wykazaną aktywność otrzymały naklejki. W spotkaniach uczestniczyło ponad 40 dzieci.

Integracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolach

 2.  SPOTKANIA W PRZEDSZKOLU „LUBLINIACZEK” W LUBLINIE

W tym samym terminie tj. 12 i 19 kwietnia 2018 r.  odbyły się spotkania w innym lubelskim przedszkolu „Lubliniaczek” przy ul. Braci Wieniawskich 3 w Lublinie. Przedstawiciele Fundacji Fuga Mundi wprowadzało dzieci obecne na zajęciach w tematykę niepełnosprawności. Prowadzący zajęcia to osoby niepełnosprawne, dzięki temu dzieci mogły na własne oczy zobaczyć jak takie osoby sobie radzą. Dzieci zobaczyły, że nawet wózek inwalidzki, czy kule  nie przeszkadzają, żeby móc zatańczyć. Przedszkolaki były bardzo zainteresowane udziałem w zajęciach, chętnie dzieliły się swoimi pomysłami np. jakie są aktywności osób niepełnosprawnych, na koniec zajęć otrzymały naklejki. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 dzieci.


Integracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolach

 3.  SPOTKANIA W PRZEDSZKOLU KRASNAL III

W maju przedstawiciele Fundacji Fuga Mundi odwiedzili przedszkole Krasnal III, mieszczące się przy ul. Koryznowej 2 w Lublinie. Spotkania, odbyły się   w dniach: 17 oraz 30-go maja 2018 roku. Prowadzący wprowadzili przedszkolaki w tematykę niepełnosprawności urozmaicając zajęcia śpiewaniem, graniem i tańcem. Dzieci obecne na zajęciach były bardzo zainteresowane udziałem w zajęciach. Dzieci na zajęciach poznały też kilka podstawowych znaków w Polskim Języku Migowym, miały okazję dotknąć książki napisanej Braillle’m oraz zobaczyć różnicę pomiędzy kulą łokciową, a białą laską wspomagającą osoby niewidome. Na koniec cyklu spotkań uczestnicy dostali pamiątkowe kolorowanki i jak zawsze za aktywność zostały nagrodzone naklejkami.

4.   SPOTKANIA W PRZEDSZKOLU „MALI GIGANCI” W LUBLINIE

W czerwcu 2018 r. przedstawiciele Fundacji Fuga Mundi odwiedzili przedszkole „Mali Giganci”, mieszczące się przy ul. Bluszczowej 13  w Lublinie. Spotkania, odbyły się   w dniach: 08 oraz 20-go czerwca 2018 roku. Prowadzący wprowadzili przedszkolaki w tematykę niepełnosprawności urozmaicając zajęcia śpiewaniem, graniem i tańcem. Obecne na zajęciach dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, na zajęciach poznały też kilka podstawowych znaków w Polskim Języku Migowym, miały okazję dotknąć książki napisanej Braillle’m oraz zobaczyć różnicę pomiędzy kulą łokciową, a białą laską wspomagającą osoby niewidome. Na koniec cyklu spotkań uczestnicy dostali pamiątkowe kolorowanki i jak zawsze zostały nagrodzone naklejkami. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 dzieci.

5.   SPOTKANIA W PRZEDSZKOLU „ENTLICZEK - PĘTLICZEK” W LUBLINIE

W czerwcu 2018 r. przedstawiciele Fundacji Fuga Mundi odwiedzili przedszkole „Mali Giganci”, mieszczące się przy ul. Strzembosza ¾, w Lublinie. Spotkania, odbyły się   w dniach: 08 oraz 21-go czerwca 2018 roku. Jak zawsze prowadzący wprowadzili przedszkolaki w tematykę niepełnosprawności urozmaicając zajęcia śpiewaniem, graniem i tańcem. Obecne na zajęciach dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, na zajęciach poznały też kilka podstawowych znaków w Polskim Języku Migowym, miały okazję dotknąć książki napisanej Braillle’m oraz zobaczyć różnicę pomiędzy kulą łokciową, a białą laską wspomagającą osoby niewidome. Na koniec cyklu spotkań uczestnicy dostali nagrody, w tym pamiątkowe kolorowanki i jak zawsze naklejki. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 dzieci.

 

6.   SPOTKANIA W PRZEDSZKOLU „ENTLICZEK - PĘTLICZEK” W LUBLINIE

W czerwcu 2018 r. przedstawiciele Fundacji Fuga Mundi odwiedzili przedszkole „Entliczek - Pętliczek”, mieszczące się przy ul. ul. Dożynkowej 19, w Lublinie. Spotkania, odbyły się   w dniach: 21-go oraz 28-ego czerwca 2018 roku. Jak zawsze prowadzący wprowadzili przedszkolaki w tematykę niepełnosprawności urozmaicając zajęcia śpiewaniem, graniem i tańcem. Obecne na zajęciach dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, na zajęciach poznały też kilka podstawowych znaków w Polskim Języku Migowym, miały okazję dotknąć książki napisanej Braillle’m oraz zobaczyć różnicę pomiędzy kulą łokciową, a białą laską wspomagającą osoby niewidome. Na koniec cyklu spotkań uczestnicy dostali nagrody, w tym pamiątkowe kolorowanki i jak zawsze naklejki. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 dzieci.

 

 

 

 

stopka miasto ogolna 2017.jpg

Stronę odwiedziło:
2751001
osób,
aktualnie stronę odwiedza: 28 osób.
Copyright © 2018 Fundacja Fuga Mundi.