Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w projekcie: "Lubelskie bez ograniczeń” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Projekt skierowany jest do osób, które:

 1. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 2. zamieszkują na terenie województwa lubelskiego
 3. nie pozostają w zatrudnieniu;
 4. są w wieku 18-29 lat
 5. nie kształcą się nie szkolą w systemie dziennym

OFERUJEMY:

 • opiekę osobistego asystenta,
 • tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących
 • miejsca spotkań, szkoleń i staży oraz biuro projektu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  GWARANTUJEMY:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • 3 miesięczny staż zawodowy
 • Zwrot kosztów dojazdów
 • Materiały dydaktyczno-biurowe

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Fundacji Fuga Mundi ul. Hutnicza 20B lub pod nr tel. 81 534 26 01