• Możesz pomóc w budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego

Serwis projektu Potrafisz prowadzonego przez Fundację Fuga Mundi

Przekaż darowiznę online Fundacji Fuga Mundi

Odnośnik do strony - Poradnik dla osób niepełnosprawnych - I ty jesteś konsumentem

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą rozeznania rynku na 7-dniowy pobyt „Grupowe Warsztaty Aktywizacji Społecznej 2021”

Utworzono: 04 czerwiec 2021

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie ośrodka na 7-dniowy pobyt dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia II’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn. ,,Szansa – Rozwój - Niezależność” w okresie: czerwiec/ lipiec 2021

Załączniki:
Zapytanie na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej
Oferta cenowa na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej

 

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 06 listopad 2020

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla uczestników projektu „Zawodowy reSTART!” (RPLU.09.01.00-06-0100/19) na terenie województwa lubelskiego (Zadanie 1) wybrana została oferta złożona przez:
Katarzyna Król

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 29 październik 2020

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla uczestników projektu „Zawodowy reSTART!” (RPLU.09.01.00-06-0100/19) na terenie województwa lubelskiego (Zadanie 1).

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego
Załączniki do zapytania na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego
Odpowiedź na zapytanie dot. indywidualnego poradnictwa zawodowego

Informacja o wybranym Wykonawcy na zapewnienie ośrodka na pobyt dla uczestników warsztatów aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 05 czerwiec 2020

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na zapewnienie 7-dniowego pobytu dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia II’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn. ,,Szansa – Rozwój - Niezależność” wybrana została oferta Firmy - Ośrodek Wczasowy "Gniewko", NZOZ Zakład Rehabilitacji, 76-153 Darłówko Wschodnie, ul. Słowiańska 26.

Zapytanie ofertowe na zapewnienie ośrodka na pobyt dla uczestników warsztatów aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 20 maj 2020

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie ośrodka na 7-dniowy pobyt dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia II’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn. ,,Szansa – Rozwój - Niezależność” w okresie: czerwiec 2019.


Załączniki:
Zapytanie na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej
Oferta cenowa na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej

Informacja o wybranym Wykonawcy - na opracowania materiałów szkoleniowych na potrzeby Projektu „Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci”

Utworzono: 29 kwiecień 2020

Zgodne z przeprowadzoną procedurą zgodne z zasadą rozeznania rynku dotyczącą składania ofert na opracowanie materiałów szkoleniowych, ich dystrybucji oraz przekazania do nich praw autorskich (na zasadzie wolnej licencji) składających się z 4 modułów tematycznych na potrzeby Projektu „Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (nr POPC.03.01.00-00-0151/19) wybrana została oferta:
FUNDACJA „STO PROCENT”
ul. Łazienna 3 lok.6
21-500 Biała Podlaska

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą rozeznania rynku dotyczące opracowania materiałów szkoleniowych na potrzeby Projektu „Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci”

Utworzono: 20 kwiecień 2020

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie materiałów szkoleniowych, ich dystrybucji oraz przekazania do nich praw autorskich (na zasadzie wolnej licencji) składających się z 4 modułów tematycznych na potrzeby Projektu „Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (nr POPC.03.01.00-00-0151/19)

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na opracowanie materiałów szkoleniowych

Informacja o wybranym Wykonawcy - na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

Utworzono: 13 luty 2020

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 120 uczestników projektu

Utworzono: 03 luty 2020

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi indywidualnego pośrednictwa pracy polegającego na indywidualnych konsultacjach z pośrednikiem pracy dla 120 uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Informacja o wybranym Wykonawcy - na wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych

Utworzono: 10 październik 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapytanie ofertowe na wynajem sali na przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych uczestników projektu zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 01 październik 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 120 uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej podczas indywidualnej diagnozy potrzeb oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 30 uczestników projektu

Utworzono: 19 wrzesień 2019

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi  Asystenta Osoby Niepełnosprawnej podczas indywidualnej diagnozy potrzeb oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 30  uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb oraz poradnictwa zawodowego dla 120 uczestników projektu

Utworzono: 28 sierpień 2019

Zapraszamy do składania ofert na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej oraz indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla 120 uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb oraz poradnictwa zawodowego
Załączniki

Informacja o wybranym Wykonawcy - na wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb

Utworzono: 29 lipiec 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie diagnozy potrzeb dla uczestników projektu
„Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapytanie ofertowe na wynajem sali na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 19 lipiec 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej dla uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na wynajem sali

Informacja o wybranym Wykonawcy na zapewnienie ośrodka na pobyt dla uczestników warsztatów aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 03 czerwiec 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na zapewnienie 7-dniowego pobytu dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia II’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn. ,,Szansa – Rozwój - Niezależność” wybrana została oferta Firmy - Ośrodek Wczasowy "Gniewko", NZOZ Zakład Rehabilitacji, 76-153 Darłówko Wschodnie, ul. Słowiańska 26.Zapytanie ofertowe na zapewnienie ośrodka na pobyt dla uczestników warsztatów aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie ośrodka na 7-dniowy pobyt dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu Akademia Niezależnego Życia II" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn.Szansa – Rozwój - Niezależność" w okresie: czerwiec 2019.)

Załączniki:
Zapytanie na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej
Oferta cenowa na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej

Informacja o wybranym Wykonawcy na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy

Utworzono: 02 kwiecień 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, wybrana została oferta Firmy:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

Utworzono: 02 kwiecień 2019

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, wybrana została oferta:

Monika Świerczewska

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 22 marzec 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal na przeprowadzenie pośrednictwa pracy

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 22 marzec 2019

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pośrednictwa pracy

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego

Utworzono: 01 marzec 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina wybrane zostały oferty:

Poradnictwo psychologiczne:
Katarzyna Król

Poradnictwo prawne:
Paweł Marczak

Poradnictwo socjalne:
Ewelina Pawłowska

Informacja o wybranym Wykonawcy na wynajem sal na indywidualne poradnictwo specjalistyczne

Utworzono: 01 marzec 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na indywidualne poradnictwo specjalistyczne, dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina wybrana została oferta Firmy:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 21 luty 2019

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina).

Załącznik - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na poradnictwo specjalistyczne zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 21 luty 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na usługę indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 ( Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal na poradnictwo specjalistyczne

Informacja o wybranym Wykonawcy - wynajem sal na wsparciu grupowym zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 20 luty 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na potrzeby wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina (5 grup) dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Informacja o wybranym Wykonawcy - usługi cateringowe na wsparciu grupowym zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 20 luty 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina (5 grup) dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 wybrana została oferta:

Przedsiębiorstwo Społeczne „ProBono”
ul. Zielona 3,
20-082 Lublin

Informacja o wybranym Wykonawcy - świadczenie wsparcia grupowego zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 20 luty 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na świadczenie wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina (5 grup) dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe na wsparciu grupowym w projekcie „Kuźnia Aktywności” zgodnie z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 12 luty 2019

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina 5 grup, dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17

Załącznik - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na wsparcie grupowe w projekcie "Kuźnia Aktywności" zgodnie z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 12 luty 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na potrzeby prowadzenia wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina dla 5 grup, dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17

Załącznik - Zapytanie na wynajem sal na wsparcie grupowe

Zapytanie ofertowe na świadczenie wsparcia grupowego w projekcie "Kuźnia Aktywności" zgodnie z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 12 luty 2019

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie wsparcia grupowego - trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu na terenie Lublina dla 5 grup, dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową).

Załącznik - Zapytanie ofertowe na świadczenie wsparcia grupowego

Stronę odwiedziło:
3045267
osób,
aktualnie stronę odwiedza: 20 osób.
Copyright © 2021 Fundacja Fuga Mundi.