Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina (5 grup) dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 wybrana została oferta:

Przedsiębiorstwo Społeczne „ProBono”
ul. Zielona 3,
20-082 Lublin