W maju 2008 roku delegacja uczestników z Fundacji Fuga Mundi i Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Berlina w celu zapoznania się z niemieckim modelem wsparcia osób niepełnosprawnych. Uczestnicy z Polski zostali zaproszeni przez Stowarzyszenie Albatros z Berlina.

 
Wizyta Studyjna w Berlinie 
  width=Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008
Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008Wizyta Studyjna w Berlinie 2008


Materiały zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Fuga Mundi, w szczególności filmy, zdjęcia, artykuły stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Ich kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w częściach bez zgody Fundacji stanowi naruszenie praw autorskich.

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631, z późniejszymi zmianami).