We wrześniu 2004 r. przedstawiciele Fundacji Fuga Mundi uczestniczyli w wyjeździe integracyjno-poznawczym odwiedzając: Munster – Doowerth – Amstredam - Tilburg – Nijmegen - Arnhem – Brukselę. Razem trasa wyjazdu wyniosła ponad 3600 km. W wyjeździe wzięło udział 8 osób, w tym 4 osoby niepełnosprawne. Celem wyjazdu było zapoznanie się z systemem wsparcia dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie w Niemczech, Belgii i Holandii. Uczestnicy odwiedzili samorządowe oraz pozarządowe instytucje pomocy społecznej w tych krajach. Gościli także w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

 
Razem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w Europie
Razem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w EuropieRazem w Europie


Materiały zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Fuga Mundi, w szczególności filmy, zdjęcia, artykuły stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Ich kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w częściach bez zgody Fundacji stanowi naruszenie praw autorskich.

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631, z późniejszymi zmianami).