We wrześniu 2010 obyła się rewizyta ośmiu przedstawicieli organizacji ALS GRUPPEN VESTJYLLAND z Aulum oraz Dansk Handicap Forbund z Kibaek na zaproszenie Fundacji Fuga Mundi. Podczas wizyty omówiono możliwość współpracy pomiędzy Fundacją a organizacjami duńskimi w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej grup marginalizowanych i mniej uprzywilejowanych, w szczególności środowiska osób niepełnosprawnych. Partnerzy z Danii wzięli także udział w konferencji „Potrafisz – Ja modelka”, która odbyła się w Ośrodku ASTUR nad Jeziorem Białym w Okunince.

Rewizyta Duńczyków na lubelszczyźnieRewizyta Duńczyków na lubelszczyźnieRewizyta Duńczyków na lubelszczyźnieRewizyta Duńczyków na lubelszczyźnie
Rewizyta Duńczyków na lubelszczyźnieRewizyta Duńczyków na lubelszczyźnieRewizyta Duńczyków na lubelszczyźnieRewizyta Duńczyków na lubelszczyźniePotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelkaPotrafisz – Ja modelka


Materiały zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Fuga Mundi, w szczególności filmy, zdjęcia, artykuły stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Ich kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w częściach bez zgody Fundacji stanowi naruszenie praw autorskich.

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631, z późniejszymi zmianami).