W terminie  od 02 do 31 grudnia 2008r w ramach kampanii "Ollicza Niedostrzegalnego Piękna" Fundacja Fuga Mundi zrealizowała sesję fotograficzną z udziałem niepełnosprawnych kobiet, której celem było promowanie w społeczeństwie aktywności oraz ukazywanie potencjału osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Przygotowano wystawy fotograficzne ze zdjęć zrealizowanych podczas sesji fotograficznej w miejscach użyteczności publicznej tj. w MOPR Lublin, Urzędzie Miasta Biała Podlaska oraz Oddziale Polskiego Związku Głuchych w Białej Podlaskiej oraz siedzibie Fundacji Fuga Mundii oraz Centrum Handlowo-Rozrywkowym Plaza w Lublinie Pokłosiem całej sesji stał się kalendarz ścienny na 2009 rok.

Oblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego Piękna
Oblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego Piękna

 Kalendarz 2009
Kalendarz 2009Kalendarz 2009Kalendarz 2009Kalendarz 2009Kalendarz 2009Kalendarz 2009Kalendarz 2009Kalendarz 2009Kalendarz 2009Kalendarz 2009Kalendarz 2009Kalendarz 2009
Kalendarz 2009


Materiały zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Fuga Mundi, w szczególności filmy, zdjęcia, artykuły stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Ich kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w częściach bez zgody Fundacji stanowi naruszenie praw autorskich.

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631, z późniejszymi zmianami).