• Możesz pomóc w budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego

Serwis projektu Potrafisz prowadzonego przez Fundację Fuga Mundi

Przekaż darowiznę online Fundacji Fuga Mundi

Odnośnik do strony - Poradnik dla osób niepełnosprawnych - I ty jesteś konsumentem

Zapytanie o cenę na 3-dniowy pobyt na warsztatach szkoleniowych

Zapytanie o cenę

 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na 3-dniowy pobyt na warsztaty szkoleniowe w Ośrodku dla 32 osób niepełnosprawnych oraz 24 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresie: lipiec i/lub sierpień 2015.

Liczba uczestników:

Planowane jest, że w warsztatach weźmie udział 32 osób niepełnosprawnych oraz 24 osób stanowiących personel,
w tym Wolontariusze- opiekunowie podzielonych na 3 grupy szkoleniowe – po około 10-11 osób niepełnosprawnych oraz 8 osób stanowiących personel w każdej grupie. Możliwy jest pobyt 3 grup jednocześnie, w tym samym terminie.

Miejsce organizacji warsztatów szkoleniowych:

Ośrodek atrakcyjnie położone, mające charakter ośrodków rehabilitacyjnych, szkoleniowych, uzdrowiskowych lub innych o podobnym przeznaczeniu przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego.

Ośrodek ma spełniać wszystkie wymagania przewidziane prawem do organizacji tego typu pobytów. Ośrodki, w tym pokoje, sale szkoleniowe, baza sportowo-rekreacyjna, toalety, ciągi komunikacyjne muszą być dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Organizacja i realizacja warsztatów:

 1. Terminy: Oferent powinien posiadać do wyboru, co najmniej dwa terminy, dla co najmniej dwóch grup w tym samym terminie, w planowanym terminie realizacji warsztatów tj. lipiec i/lub sierpień 2015.
 2. Oferent może złożyć, ofertę tylko wtedy gdy nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec ZUS, US, PFRON oraz innych publiczno-prawnych.
 3. Pobyt będzie trwał 3 osobo/doby i rozpoczynał się będzie pierwszego dnia kolacją i kończył czwartego dnia obiadem.
 4. Rozliczenie i zapłata nastąpi za faktyczną ilość świadczeń i osób korzystających z zakwaterowania
  i wyżywienia, według specyfikacji sporządzonej do faktury przez Wykonawcę odrębnie dla każdej grupy wg uzgodnionych stawek wraz z listą uczestników/ kadry pobytu
  .
 5. W przypadku krótszego pobytu uczestnika/ kadry w Ośrodku, Wykonawca zmniejszy należność za pobyt stosownie do ilości udzielonych świadczeń.
 6. Warunki zakwaterowania: pokoje 2 i lub 3 osobowe z łazienką;
 7. W cenie pobytu Ośrodek zapewnia:
 • zakwaterowanie;
 • wyżywienie;
 • zapewnienie sal szkoleniowych, zaplecza dydaktyczno – rehabilitacyjnego, sprzętu audiowizualnego na zajęcia grupowe - 18 godz. zegarowych zajęć dla każdej ok. 11-sto osobowej z dostępem do Internetu i sprzętem audiowizualnym,
 • catering na czas realizacji zajęć. Na usługę cateringową składać się będzie w czasie tzw. „przerwy kawowej”: kawa, herbata, woda mineralna, soki owocowe, ciastka, śmietanka do kawy, cukier, itp.
 • organizacja imprez integracyjnych i programu kulturalno – rekreacyjnego, w czasie wolnym,
 • opłata klimatyczna;
 • podatek VAT;
 • zapewnienie pomieszczenia socjalno-biurowego z dostępem do Internetu dla kadry warsztatów oraz parkingu dla samochodów dowożących uczestników,
 • dostęp do bezpłatnej opieki medycznej (w tym: zapewnienie dowozu uczestnika/ kadry do przychodni zdrowia, szpitala),
 • oddelegowanie jednej osoby do kontaktów z Fundacją, w razie potrzeby dostępną przez całą dobę, upoważnioną do podejmowania wszystkich decyzji ws. organizacji i przebiegu pobytu


Prosimy o składanie ofert na załączonych formularzach, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,  osobiście lub drogą pocztową w kopercie na adres: Fundacja Fuga Mundi, ul. Hutniczej 20B, 20-218 Lublin, z oznaczeniem oferenta
i dopiskiem „Warsztaty Szkoleniowe 2015”, w terminie do 27 lipca 2015 roku, do godz. 11.00. Decyduje data
i godzina wpłynięcia oferty do Fundacji. Przy wyborze oferty oprócz spełniania warunków formalnych stosowane będzie kryterium ceny oferty.
Zapytanie nie jest realizowane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, a jest prowadzone w celu rozpoznania rynku i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem;
Wiceprezes Zarządu
Marek Stępniak

W załączeniu:
Załącznik nr 1 stanowiący wzór oferty cenowej.

Stronę odwiedziło:
3480849
osób,
aktualnie stronę odwiedza: 21 osób.
Copyright © 2021 Fundacja Fuga Mundi.