Fundacja Fuga Mundi zamierza aplikować o sfinansowanie realizacji projektów umożliwiających świadczenie usług asystenckich/ opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. Grupami docelowymi będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mieszkające w Lublinie, które aby mogły aktywnie funkcjonować społecznie i/ lub zawodowo potrzebują stałej lub długotrwałej pomocy asystenta/ opiekuna osobistego.

Chcielibyśmy aby w ramach tych projektów z usług asystenckich mogli korzystać głównie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnej egzystencji, potrzebujące stałej lub długotrwałej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych, poruszania się i komunikacji.

Z powodu braku aktualnych i rzetelnych danych dotyczących zapotrzebowania na tego typu usługi wśród niepełnosprawnych mieszkańców Lublina chcemy dokonać wstępnej diagnozy potrzeb określającej rodzaj, charakter i zakresu usług asystenckich..

Osoby niepełnosprawne zainteresowane usługami asystenckimi proszone są o zgłaszanie się do Fundacji w celu wypełnienia ankiety diagnozującej Państwa potrzeby. Wypełnienie ankiety pozwoli nam w większym stopniu uwzględnić Państwa indywidualne zapotrzebowanie dotyczące usług asystenckich jak też określić inne niezbędne potrzeby.

Zapraszamy do biura Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 12.00-14.00, tel. 81 534-26-01.