• Możesz pomóc w budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego

Serwis projektu Potrafisz prowadzonego przez Fundację Fuga Mundi

Przekaż darowiznę online Fundacji Fuga Mundi

Odnośnik do strony - Poradnik dla osób niepełnosprawnych - I ty jesteś konsumentem

Zawodowy reSTART!

Utworzono: 16 październik 2020

Fundacja Fuga Mundi realizuje projekt „Zawodowy reSTART!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, (RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/19), w terminie od października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Czytaj więcej: Zawodowy reSTART!

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Utworzono: 27 listopad 2020

Fundacja Fuga Mundi realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2020 oraz 2021, który jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, poprzez realizację usług asystenckich.

Czytaj więcej: Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci

Utworzono: 12 luty 2020

Fundacja Fuga Mundi od lutego 2020 r. rozpoczęła realizacje projektu „Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, którego celem jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), przez 1000 osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami województwa lubelskiego, poprzez realizację cyklu szkoleń z tego zakresu.

Czytaj więcej: Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci

Projekt Świadczenie Usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Utworzono: 02 czerwiec 2020

Fundacja Fuga Mundi od dnia 01-06-2020 r. do 31-12-2022  r. realizuje projekt „Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej”, będący elementem "Programu Działań Na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Miasta Lublin w latach 2016-2020", dofinansowany przez Gminę Lublin-miasto na prawach powiatu.

Czytaj więcej: Projekt Świadczenie Usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Projekt Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Utworzono: 08 kwiecień 2020

Fundacja Fuga Mundi od dnia 01-01-2020 r. do 31-03-2021 r. realizuje projekt „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”, z dnia 09-09-2019, którego głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym 40 niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, poprzez świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej.

Czytaj więcej: Projekt Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Akademia Niezależnego Życia II

Utworzono: 08 kwiecień 2020

Fundacja Fuga Mundi dn. 01-04-2020 r. rozpoczęła realizację II edycji Projektu pn. "Akademia Niezależnego Życia II", którego celem zwiększenie samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego, społecznego, zawodowego, psychofizycznego oraz umożliwienie im aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie…

Czytaj więcej: Akademia Niezależnego Życia II

„Twoja nowa szansa" – kursy i staże dla biernych zawodowo

Utworzono: 01 lipiec 2019

OPIS PROJEKTU

Projekt realizujemy na obszarze województwa lubelskiego. Jest to inicjatywa realizowana pod nazwą „Twoja nowa szansa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie: 11.4. Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Czytaj więcej: „Twoja nowa szansa" – kursy i staże dla biernych zawodowo

Stronę odwiedziło:
3508626
osób,
aktualnie stronę odwiedza: 16 osób.
Copyright © 2021 Fundacja Fuga Mundi.