Informujemy, że od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. realizujemy drugi etap projektu pn. "Akademia Niezależnego Życia", współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach 13-tego konkursu. Jego głównym celem jest zwiększenie samodzielności i niezależności oraz poprawa kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Główne działania w ramach projektu:

·  analiza potrzeb i oczekiwań uczestników projektu, w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdego uczestnika,
·  indywidualne zajęcia wspierające rozwój osobisty w formie stacjonarnej (ok. 62 godz. na każdego uczestnika wg potrzeb z zakresu: psychologicznego, prawnego, doradztwa zawodowego oraz zdrowotnego, w tym konsultacje lekarskie i zabiegi rehabilitacyjne),
·  grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w formie stacjonarnej (30 godz. – 5 warsztatów stacjonarnych po 6 godzin każdy),
·  grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w formie wyjazdowej (18 godz. 3-dniowe, wyjazdowe z zakwaterowaniem, wyżywieniem i zapewnieniem transportu oraz asystentów/ opiekunów dla niesamodzielnych uczestników),
·  kursy zawodowe – tworzenie stron internetowych, rękodzieła artystycznego, kulinarny i kurs masażu - po 60 godz. każdy kurs.
 
Główne kryteria uczestnictwa w projekcie:

·  aktualne orzeczenie o znacznym i/ lub umiarkowanym i/ lub lekkim (do 10%) stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
·  wiek aktywności zawodowej (mężczyźni w wieku 18-64 lat oraz kobiety w wieku 18-59 lat),
·  zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego,
·  status bezrobotnego i/lub nieaktywnego zawodowo, i lub poszukującego pracy nie pozostającego w zatrudnieniu,
·  nieuczestniczenie równocześnie w WTZ, ŚDS, ZAZ,
·  nieuczestniczenie równocześnie w ramach innych realizowanych projektów dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się,
·  odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do realizacji działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia oraz zwiększenia samodzielności i niezależności społecznej i zawodowej,
·  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb projektu,
·  podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
·  inne określone w Regulaminie projektu.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy po szczegółowe informacje do biura Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 09:00-17:00 lub kontakt telefoniczny - tel. 81 534-26-01.
Obecnie przyjmowane są zapisy na do kolejnej edycji projektu rozpoczynającej się w 2016 roku.