W dniu 20 października 2015 roku w Ośrodku Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie odbyło się spotkanie Pracowników i niepełnosprawnych podopiecznych z wieloletnim wokalistą Budki Suflera - Krzysztofem Cugowskim, który od wielu lat uczestniczy i wspiera projekty realizowane przez Fundację.

Krzysztof Cugowski zadeklarował dalszy udział i pomoc w projektach adresowanych do osób niepełnosprawnych realizowanych przez Fundację, a w szczególności z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Powrócił pomysł na kontynuację projektu „Potrafisz” mającego na celu promocję osiągnięć oraz kreowanie pozytywnego wizerunku
i aktywności oraz ukazywanie potencjału osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego.

Spotkanie z Krzysztofem CugowskimSpotkanie z Krzysztofem CugowskimSpotkanie z Krzysztofem CugowskimSpotkanie z Krzysztofem Cugowskim

Podczas spotkania rozmawiano także o aktualnej sytuacji społecznej, zawodowej i potrzebach środowiska osób starszych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Zainteresowanie Krzysztofa Cugowskiego wzbudził projekt budowy Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego przy ul. Osmolickiej 15, w Lublinie nad Zalewem Zemborzyckim, który ma zostać wizytowany w najbliższym czasie.