Fundacja Fuga Mundi i Firma Akustica.Med realizują w partnerstwie  projekt "Małopolska bez ograniczeń" - POWR.01.02.02-12-0074/15, którego celem jest podniesienie aktywności zawodowej 60 młodych osób niepełnosprawnych biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku 18-29 lat z województwa małopolskiego....

Projekt realizujemy w obszarze województwa Małopolskiego. Jest to inicjatywa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana pod nazwą „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

CEL PROJEKTU

 • Projekt pozwoli na podniesienie aktywności zawodowej 60 młodych osób niepełnosprawnych biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku 18-29 lat z województwa małopolskiego.
 • Podniosą oni swoją motywację oraz kwalifikacje w zawodach poszukiwanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy zgodnie z ich predyspozycjami.
 • Zdobędą nowe kompetencje i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, co wraz z pośrednictwem pracy zwiększy ich dostęp do zatrudnienia.
 • Kompleksowe działania pozwolą zwiększyć ich aktywność zawodową, co przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
 • Aktywizacja następuje poprzez:
  • indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia z kompetencji zawodowych.

PLANOWANE EFEKTY

60 młodych osób niepełnosprawnych biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku 18-29 lat:

 • Zdobędzie nowe kompetencje i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 • Otrzyma lepszy dostęp do zatrudnienia,
 • Zwiększy swoją aktywność zawodową,
 • Zwiększy swoją możliwość zatrudnienia,
 • Otrzyma dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub innej formy pomocy prowadzącej do zatrudnienia,
 • Otrzyma indywidualny model kształcenia pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorców i predyspozycji uczestnika, aby dostosować umiejętności i kompetencje uczestnika do potrzeb małopolskiego rynku pracy
 • Uzyska kompetencje lub uprawnienia do wykonywania zawodów deficytowych unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra

O projekcie czytaj także na: www.akusticamed.com