W 2017 roku Fundacja Fuga Mundi realizuje projekt mający na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem projektu jest także podniesienie świadomości społeczeństwa na temat specyfiki funkcjonowania tych osób poprzez cykl spotkań edukacyjno-poznawczych organizowanych w przedszkolach.

1. SPOTKANIA W PRZEDSZKOLU „JEŻYK” PRZY UL. BUKOWEJ 15, W LUBLINIE

Pierwsze spotkanie w tym przedszkolu odbyło się w dniu 15 maja 2017 r.. Prelegenci z Fundacji Fuga Mundi spotkali się z dziećmi, które wykazywały się dużym zaangażowaniem, z uwagą słuchały prowadzących, chętnie odpowiadały na zadawane pytania i wykonywały inne zadania. W nagrodę otrzymały od prowadzących, drobne upominki, kolorowanki oraz naklejki.

Integracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolach

Drugie spotkanie w przedszkolu „Jeżyk”odbyło się w dniu 29 maja 2017 r.. Tym razem dzieci doświadczyły wiedzy bardziej praktycznej. Przyjrzały się z bliska różnicom pomiędzy laskom dla osób niewidomych, a tymi wspomagającymi osoby z niepełnosprawnością ruchową. Mogły również zobaczyć oraz także dotknąć publikacji brajlowskich i tylfograficznych. W zajęciach uczestniczył również tłumacz języka migowego, który w prowadził dzieci w świat migania. Przedszkolaki poznały kilka podstawowych znaków w Polskim Języku Migowym takich jak „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, całą gamę znaków oznaczających zwierzęta oraz inne interesujące je słowa/znaki. Maluchy były bardzo zainteresowane i zaciekawione zajęciami, na koniec za aktywny udział w zajęciach zostały nagrodzone naklejkami i upominkami. Na ręce Pani Dyrektor przekazana została również seria książek „Leon i jego nie-zwykłe spotkania”.


Integracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolach
 
więcej także na Profilu Facebookowym Przedszkola Niepublicznego Jeżyk

2. SPOTKANIA W PRZEDSZKOLU NR 73 PRZY UL. STARTOWEJ 16, W LUBLINIE

Pierwsze spotkanie w Niepublicznym Przedszkolu nr 73 przy ul. Startowej 16, w Lublinie pod nazwą „Akademia Przedszkolaka” odbyło się dnia 13 czerwca 2017 roku.

W przedszkolu w zorganizowanych spotkaniach dla dwóch grup zajęciowych o charakterze integracyjno-poznawczym wzięło udział 50 dzieci. Podczas zajęć, dzieci chętnie współpracowały z Prelegentami, wykazywały się dużym zaangażowaniem, z uwagą słuchały prowadzących, chętnie odpowiadały na zadawane pytania i wykonywały inne zadania.


Integracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolach Integracja w lubelskich przedszkolach

Drugie spotkanie w Niepublicznym Przedszkolu nr 73 przy ul. Startowej 16, w Lublinie pod nazwą „Akademia Przedszkolaka” odbyło się dnia 27 czerwca 2017 roku.

W przedszkolu w zorganizowanych spotkaniach dla dwóch grup warsztatowych o charakterze praktycznym wzięło udział 50 dzieci. Podczas zajęć, dzieci chętnie współpracowały z Prelegentami, wykazywały się dużym zaangażowaniem, z uwagą słuchały prowadzących, chętnie odpowiadały na zadawane pytania i wykonywały inne zadania. Jak zwykle na koniec wizyty dzieci otrzymały drobne upominki. 


3. SPOTKANIA W PRZEDSZKOLU NR 12 PRZY PL. BYCHAWSKIM 4, W LUBLINIE

Pierwsze spotkanie w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 przy Placu Bychawskim 4 w Lublinie odbyło się w dniu w dniu 13 września 2017 r. Spotkanie miało podobny przebieg jak wcześniej, z dużym zaangażowaniem i aktywnością dzieci, które chętnie brały udział  w zajęciach przygotowanych przez Prelegentów z Fuga Mundi.

Drugie spotkanie w tym przedszkolu odbyło się w dniu 20 września 2017 r. Podczas tych spotkań dzieci uczestniczyły w zajęciach warsztatowych,  zapoznały się oraz doświadczyły wiedzy bardziej praktycznej. Przyjrzały się z bliska pomocom technicznym używanym przez osoby niepełnosprawne, w tym laskom dla osób niewidomych oraz laskom wspomagającymi osoby z niepełnosprawnością ruchową. Mogły również zobaczyć oraz także dotknąć publikacji brajlowskich i tylfograficznych. Zgodnie z programem spotkania, w zajęciach uczestniczył również tłumacz języka migowego, który w prowadził dzieci w świat „migania”. Dzieci poznały kilka podstawowych znaków w Polskim Języku Migowym takich jak „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, całą gamę znaków oznaczających zwierzęta oraz inne interesujące je słowa/znaki. Tradycyjnie na koniec zajęć dzieci zostały nagrodzone drobnymi upominkami. Spotkania w tym przedszkolu zorganizowane były dla czterech grup, a każda grupa liczyła ok. 20 dzieci, łącznie w tym przedszkolu w zajęciach wzięło udział 75 dzieci.


Integracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolach Integracja w lubelskich przedszkolach

4. SPOTKANIE W PRZEDSZKOLU NR 73 PRZY UL. UŚMIECHU 5, W LUBLINIE 

Pierwsze spotkanie w Przedszkolu nr 12 w Lublinie przy ul. Uśmiechu 5 w Lublinie odbyło się dnia 25 września 2017 roku. W spotkaniu uczestniczyły dwie grupy przedszkolne, a każda grupa liczyła 25 dzieci. Pierwsze spotkanie miało charakter integracyjno-poznawczy, omawiany był temat niepełnosprawności : chęć niesienia pomocy słabszym, starszym, osobom niepełnosprawnym, wzbudzenie pozytywnych reakcji i empatii. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zadawane pytania i śmiało brały udział w dyskusji. Jak zwykle na koniec wizyty dzieci otrzymały drobne upominki. 

Integracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolach

Drugie spotkanie prelegentek z Fuga Mundi z dziećmi w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym nr 40 przy ul. Gospodarczej 18, w Lublinie odbyło się w dniu 5 października 2017 r. W spotkaniu uczestniczył także tłumacz języka migowego, który tłumaczył całe spotkanie na język migowy, a także odpowiadał na wszystkie pytania dzieci związane z tym językiem. Spotkania zrealizowane były w dwóch grupach, w każdej grupie było 25 dzieci. Jak zwykle dzieci w nagrodę otrzymały od prowadzących kolorowanki, książeczki edukacyjne, breloczki i gry edukacyjne.  

Integracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolach

5. SPOTKANIA W PRZEDSZKOLU NR 40 PRZY UL. GOSPODARCZEJ 18, W LUBLINIE

Pierwsze spotkanie w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym nr 40 przy ul. Gospodarczej 18, w Lublinie odbyło się w dniu 28 września 2017 r. W tym przedszkolu w spotkaniach zorganizowanych dla dwóch grup warsztatowych wzięło udział 50 dzieci. W opinii Prelegentów z Fuga Mundi podczas pierwszych zajęć o charakterze integracyjno-poznawczym, dzieci wykazywały się dużym zaangażowaniem, z uwagą słuchały prowadzących, chętnie odpowiadały na zadawane pytania i wykonywały inne zadania.

Integracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolach

Drugie spotkanie w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym nr 40 przy ul. Gospodarczej 18, w Lublinie odbyło się w dniu 3 października 2017 r. W spotkaniu mający charakter warsztatowy i bardziej praktyczny w dwóch grupach uczestniczyło 50 dzieci. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zadawane pytania i śmiało brały udział w dyskusji. W spotkaniu brał udział także tłumacz języka migowego, który całe spotkanie tłumaczył dzieciom na język migowy. Dzieci na koniec spotkania otrzymały drobne upominki, w tym kolorowanki, książeczki edukacyjne, breloczki.

Integracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolach

 

6. SPOTKANIE W PRZEDSZKOLU JĘZYKOWYM "KRAINA MARZEŃ"

Pierwsze spotkanie w Niepublicznym Przedszkolu Językowym "Kraina Marzeń" przy ul. Jana Sawy 4 w Lublinie odbyło się dnia 23 listopada 2017 roku. W spotkaniu uczestniczyły dwie grupy przedszkolne, a każda grupa liczyła 10 dzieci. Pierwsze spotkanie miało charakter integracyjno-poznawczy, omawiany był temat niepełnosprawności : chęć niesienia pomocy słabszym, starszym, osobom niepełnosprawnym, wzbudzenie pozytywnych reakcji i empatii. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zadawane pytania i śmiało brały udział w dyskusji. Jak zwykle na koniec wizyty dzieci otrzymały drobne upominki.

Integracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolach
 

Drugie spotkanie w Niepublicznym Przedszkolu Językowym "Kraina Marzeń" przy ul. Jana Sawy 4 w Lublinie odbyło się dnia 29 listopada 2017 r.Spotkanie miało charakter warsztatowy i bardziej praktyczny. W dwóch grupach uczestniczyło 20 przedszkolaków . Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zadawane pytania i śmiało brały udział w dyskusji. W spotkaniu brał udział także tłumacz języka migowego, który całe spotkanie tłumaczył dzieciom na język migowy. Dzieci na koniec spotkania otrzymały drobne upominki, w tym kolorowanki, książeczki edukacyjne, breloczki.

Integracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolachIntegracja w lubelskich przedszkolach


________________________________________________________________________________________________
Mamy nadzieję, że dzięki realizowanemu projektowi nastąpi wzrost świadomości u dzieci oraz w społeczeństwie na temat specyfiki funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz poprawa społecznego wizerunku tych osób oraz wzrost tolerancji i empatii nie tylko u dzieci, ale również w ich otoczeniu.


Jednocześnie dziękujemy Dyrekcji oraz pracownikom
przedszkoli za pomoc oraz wsparcie merytoryczne podczas spotkania!

b_1024_768_0_images0_images_stopka_miasto_ogolna_2017.jpg