Od 1 kwietnia 2017 r. do 10 grudnia 2017 r. Fundacja realizuje projekt
" Rehabilitacja osób niepełnosprawnych” mający  na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz poprawę kondycji psychofizycznej niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin poprzez poprawę dostępu do zajęć z zakresu zdrowotnego, aktywizujących psychofizycznie i zabiegów rehabilitacyjnych spoza koszyka gwarantowanego z NFZ .

Szczególnymi adresatami Projektu są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub niesamodzielności. Realizacja Projektu ma także na celu zwiększenie świadomości na temat własnego stanu zdrowia i czynników na niego wpływających, profilaktyki i dobroczynnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie.

Celem Projektu jest również maksymalne i wszechstronne usprawnienie psychofizyczne jego uczestników umożliwiające im aktywne na miarę ich możliwości funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.

Zapisy do projektu prowadzone są w siedzibie Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 10:00-16:00, a  informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 81 534-26-01.

Obecnie ze względu na brak miejsc, zapisy przyjmowane są do kolejnej edycji projektu planowanej na 2018 r.