Zapraszamy do udziału w XXI edycji Jesiennych Debiutów Poetyckich, przeglądu poezji pisanej przez uczniów gimnazjów i liceów oraz młodzież skupioną przy Fundacji Fuga Mundi, organizowanych we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich O/Lublin oraz V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie z Lublina. Gala odbędzie się 7 listopada 2018 r o godz. 10 w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - Plac Teatralny 1.

Głównym celem tego projektu kulturalnego jest integracja młodych ludzi poprzez wspólne zainteresowania literackie. Buduje ją współpraca młodzieży niepełnosprawnej i rodziców, dorosłych podopiecznych Fundacji i jej wolontariuszy, uczniów, absolwentów i nauczycieli V LO w Lublinie, członków Związku Literatów Polskich, pracowników naukowych i studentów KUL Jana Pawła II oraz pracowników Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Przegląd poezji ma także rozwijać wrażliwość estetyczną i propagować wartości ogólnoludzkie oraz kształtować dojrzałe i twórcze postawy wobec świata.

Podczas gali wystąpi Zespół Kameralny Absolwentów i Uczniów V LO w Lublinie pod dyr. Przemysława Packa.

Jury wyłoniło pięciu laureatów. Jednemu spośród nich przyznało tytuł Talentu Roku 2018.
Laureatami Przeglądu, którzy otrzymują indeks na wybrany przez siebie kierunek na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, są:
1. Dominika Jaskulska— laureatka z tytułem Talentu Roku 2018 za wiersze: ‚„Obietnice”, „Pokolenie”, ***[Sztorm...]
Laureaci, którzy zajęli kolejne miejsca to:
2. Weronika Pyszyńska— laureatka za wiersze: "***":, [Nie będę drugim Pascalem...], ***[Rozrzucam]
Aneta Wyzga- laureatka za wiersze: „Rzeczywistość”, „Ranolno historia”
3. Aneta Redner - laureatka za wiersze: „Kobieta”, „Nad brzegiem ust twoich...”
Mateusz Burczyk- laureat za wiersze: „Kolęda Lwowska”, „Zachowałam się tak jak trzeba”

Finalistami Przeglądu i zdobywcami nagród zostało 4 uczestników:
1. Katarzyna Anna Lendzion za wiersze „Arytmetyka Pokoju”, „Następny proszę”, „,Deszcz”
2. Sandra Szymbor za wiersze: „Zwierzę”, „Dwudzielność”
3. Adrianna Klodzińska za wiersze: „Ferajna”, „Do ojca”
Faustyna Wojdakowska za wiersze: „Rozmowa z uczniem „ „Rozważanie popołudniowe”
Ponadto Jury, doceniając oryginalność wypowiedzi, pogłębioną refleksję dotyczącą położenia młodego człowieka we współczesnym świecie, a także poczucie humoru i niebanalne pomysły artystyczne, przyznało 5 wyróżnień:
1. Jakub Buczek za wiersz „Porty dla zmysłów”
2. Klaudyna Telwach za wiersz „,W kwiecie miłości”
3. Mateusz Polski za wiersz „Za trzy wpół do drugiej”
4. Aleksandra Rachańczyk za wiersz „Kojqcy chłód”
5. Natalia Bednarczyk za wiersz „Czas”