OPIS PROJEKTU

Projekt realizujemy na obszarze województwa lubelskiego. Jest to inicjatywa realizowana pod nazwą „Twoja nowa szansa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie: 11.4. Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

CEL PROJEKTU: Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób (66K:54M) wykluczonych/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. 30 osób niepełnosprawnych i 90 beneficjentów pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z terenów Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego objętych działaniami rewitalizacyjnymi, tj. gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, poprzez realizację ścieżki reintegr. obejm. formy wsparcia niezbędne do wyprowadzenia danej osoby z ubóstwa/wykluczenia społecznego zrealiz. w okresie 1.01.2019-30.06.2020.

PLANOWANE EFEKTY:

 • Zdobędą nowe kompetencje i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 • Otrzymają lepszy dostęp do zatrudnienia,
 • Zwiększą swoją aktywność zawodową,
 • Zwiększą swoją możliwość zatrudnienia,
 • Otrzymają dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub innej formy pomocy prowadzącej do zatrudnienia,
 • Otrzymają indywidualny model kształcenia pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorców i predyspozycji uczestnika, aby dostosować umiejętności i kompetencje uczestnika do potrzeb województwa lubelskiego.

Wartość projektu: 1 895 680,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 611 328,59 zł

REKRUTACJA

„Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17

ZDECYDUJ O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI

Weź udział w BEZPŁATNYM PROJEKCIE AKTYWIZACYJNYM!

Jeśli jesteś mieszkańcem/nką województwa lubelskiego (w wieku powyżej 18 roku życia) wykluczonym/ą społecznie i/lub zagrożonym/ą ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jesteś bierny/a zawodowo i dysponujesz wolnym czasem, jesteś osobą niepełnosprawną to zapraszamy Cię na szkolenie, dzięki któremu podniesiesz swoje kwalifikacje.

GWARANTUJEMY:

 • Stypendium stażowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • 3 miesięczny staż zawodowy
 • Zwrot kosztów dojazdów
 • Materiały dydaktyczno-biurowe
 • Opiekę osobistego asystenta,
 • Tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących
 • Miejsca spotkań, szkoleń i staży oraz biuro projektu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapewnimy Ci samodzielność, odpowiedzialność za rozwój edukacyjno-zawodowy i bezpośredni wpływ na wybór kierunku kształcenia w celu realizacji własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia.

Przy współudziale specjalistów wypracujemy z Tobą indywidualną ścieżkę szkoleniową, co ułatwi Ci start na lubelskim rynku pracy. Indywidualny program rozwoju da Ci konkretne umiejętności i kompetencje do wykonywania pracy zawodowej, dostosowanej do Twoich predyspozycji i możliwości.

Z NAMI ZDOBĘDZIESZ OFERTĘ ZATRUDNIENIA SKIEROWANĄ SPECJALNIE DO CIEBIE!

Otrzymasz zaświadczenie/certyfikat, potwierdzający uzyskane przez Ciebie kompetencje i/lub kwalifikacje, zdobędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu, którego potrzebuje województwo lubelskie.

ZAPRASZAMY!

Na obszarze realizacji projektu odbędzie się rekrutacja w trybie ciągłym od VI.2019 do III.2020

Miejsce: województwo lubelskie m.in.: Lublin, Lubartów, Świdnik

Dokumenty rekrutacyjne:
formularz zgłoszeniowy
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenie o spełnieniu kryteriów
wzór zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych
umowa uczestnictwa
deklaracja uczestnictwa w projekcie
deklaracja o nieuczestniczeniu w innych projektach

REALIZACJA

Biuro Projektu: ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin
tel. kontaktowy: 81 534 26 01
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.