Fundacja Fuga Mundi, w partnerstwie z firmą Akustica.Med., realizuje projekt „Twoja nowa szansa - edycja II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, RPLU.11.01.00-06-0031/20) w terminie od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.


CEL PROJEKTU

Aktywizacja społeczno-zawodowa 50 osób (28K/22M) wykluczonych / zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i 40 beneficjentów pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z obszaru województwa lubelskiego, poprzez realizację ścieżki reintegracji obejmujące formy wsparcia niezbędne do wyprowadzenia danej osoby z ubóstwa / wykluczenia społecznego.


PLANOWANE EFEKTY
:

Uczestnicy projektu:

 • zdobędą nowe kompetencje i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 • otrzymają lepszy dostęp do zatrudnienia,
 • zwiększą swoją aktywność zawodową,
 • otrzymają dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub innej formy pomocy prowadzącej do zatrudnienia,
 • otrzymają indywidualny model kształcenia pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorców i predyspozycji uczestnika, aby dostosować umiejętności i kompetencje uczestnika do potrzeb województwa lubelskiego.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU
:

Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.

PRAGNIESZ AKTYWIZOWAĆ SIĘ ZAWODOWO ZUPEŁNIE ZA DARMO.

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DAJE CI TAKĄ SZANSĘ!


ADRESACI PROJEKTU
:

Projekt adresowany jest do Osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego (w wieku powyżej 18 roku życia) wykluczonych społecznie/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.Jeśli jesteś bezrobotny/a, jesteś osobą niepełnosprawną (nie jest wymogiem koniecznym) i dysponujesz wolnym czasem to zapraszamy Cię na szkolenie, dzięki któremu podniesiesz swoje kwalifikacje.


W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY
:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • 3 miesięczny staż zawodowy
 • Zwrot kosztów dojazdów na wsparcia
 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy
 • Materiały dydaktyczno-biurowe
 • Opiekę osobistego asystenta,
 • Miejsca spotkań, szkoleń i staży oraz biuro projektu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapewnimy Ci samodzielność, odpowiedzialność za rozwój edukacyjno-zawodowy i bezpośredni wpływ na wybór kierunku kształcenia w celu realizacji własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia.

Przy współudziale specjalistów wypracujemy z Tobą indywidualną ścieżkę szkoleniową, co ułatwi Ci start na lubelskim rynku pracy. Indywidualny program rozwoju da Ci konkretne umiejętności i kompetencje do wykonywania pracy zawodowej, dostosowanej do Twoich predyspozycji i możliwości.

Z NAMI ZDOBĘDZIESZ OFERTĘ ZATRUDNIENIA SKIEROWANĄ SPECJALNIE DO CIEBIE!

Otrzymasz zaświadczenie/certyfikat, potwierdzający uzyskane przez Ciebie kompetencje i/lub kwalifikacje, zdobędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu, którego potrzebuje województwo lubelskie.

ZAPRASZAMY!

Na obszarze realizacji projektu odbędzie się rekrutacja w dwóch edycjach:

 • I edycja – marzec i kwiecień
 • II edycja – czerwiec i lipiec

Zostały ostatnie wolne miejsca dla osób korzystających z Ośrodków Pomocy Społecznej i biernych zawodowo!!!

Rekrutacja od lipca do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby osób przyjęła formę rekrutacji ciągłej.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE
:

Dokumenty rekrutacyjne na stronie Lidera Projektu pod adresem: http://akusticamed.com/index.php/rekrutacja-4/


BIURO PROJEKTU:

ul. Ks. Z. Bieńkowskiego 4/3,
21-500 Biała Podlaska
tel. kontaktowy: 570 977 400
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

projekt restart baner