Roman Jan

Jasiu urodził się 26 września 2015 roku z podejrzeniem wady genetycznej – Zespołu Downa. Niestety późniejsze badanie kariotypu nie pozostawiło złudzeń – dn. 04.12.2015r. otrzymaliśmy wynik potwierdzający trisomię chromosomu 21. Dodatkowo Jasiu ma niedoczynność tarczycy i celiakię (dieta  bezglutenowa).

Od urodzenia walczymy z wiotkością mięśni, co wiąże się z rehabilitacjami wspomagającymi rozwój. Jest pod opieką poradni: gastrologicznej, neurologicznej, endokrynologicznej, okulistycznej, laryngologicznej, audiologicznej, psychiatrycznej.

Brał udział w zajęciach rehabilitacyjnych w DSK w Lublinie.

Jaś powinien uczęszczać do szkoły podstawowej. Niestety ze względu na Jego rozwój obowiązek szkolny został drugi rok odroczony. W ramach kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju uczęszcza na zajęcia do przedszkola specjalnego w SOSW w Świdniku.

Obecnie bierze udział w zajęciach logopedycznych w NZOZ „Twój Lekarz”  s.c. w Łęcznej oraz terapii ręki i integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sto Pociech”. Dodatkowo Jaś uczęszcza na zajęcia logopedyczne z elektrostymulacją do  MYGADAMY Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej i Neurologopedycznej w Lublinie.

Zgromadzone fundusze pomogą nam w dalszym rozwoju Jasia, aby w przyszłości mógł być jak najbardziej samodzielny. Najlepsze efekty rehabilitacji i wspomagania rozwoju osiągane są w pierwszych latach życia.