dobre praktyki okładka

Projekt Potrafisz

W lipcu 2007 roku Fundacja Fuga Mundi za realizację projektu "Potrafisz" otrzymała  tytuł "Najlepsza Inwestycja w Człowieka 2007" w konkursie "Dobre Praktyki EFS" przyznane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Celem konkursu było wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia.

Nagrodę - statuetkę i dyplom, wręczyli Pani Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego i Pan Nikolaus van der Pas - przedstawiciel Komisji Europejskiej podczas uroczystej konferencji "Europejski Fundusz Społeczny - 50 lat inwestycji w Kapitał Ludzki".

dobre praktyki okładka