Okres realizacji: styczeń - grudzień 2011 r.

„Podniesienie poziomu aktywności społecznej w każdej sferze życia społecznego osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Miasta Lublin"

Okres realizacji: listopad - grudzień 2011 r.

„Podniesienie poziomu aktywności społecznej w każdej sferze życia społecznego osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami mieszkań chronionych przy ul. Ametystowej 22, w Lublinie"

Okres realizacji: październik - grudzień 2011 r.

„Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych" realizowanego na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

Okres realizacji: czerwiec - grudzień 2011 r.

„Wspieranie działań z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych" realizowanego w ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2005-2010" w ramach projektu systemowego „Aktywizacja – szansą na lepszą przyszłość"

Okres realizacji: czerwiec - grudzień 2010 r.