b_1024_768_0_images0_dokumenty_publikacje_2014_07_14.gif

Elastyczne formy zatrudnienia

Broszura powstała w ramach projektu pt
"Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na nynek pracy",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduzu Społecznego.    

© Copyright by Fundacja Fuga Mundi 2013b_1024_768_0_images0_dokumenty_publikacje_2014_06_14.gif

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Broszura powstała w ramach projektu pt
"Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na nynek pracy",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduzu Społecznego.    

© Copyright by Fundacja Fuga Mundi 2013b_1024_768_0_images0_dokumenty_publikacje_2014_05_14.gif

Osoby niepełnosprawne na wagę Konwencji ONZ

redakcja :    
Marek Piasecki

© Copyright by Fundacja Fuga Mundi 2012
ISBN 978-83-930266-6-1b_1024_768_0_images0_dokumenty_publikacje_2014_04_14.gif

Poradnik- Zaczynam od nowa
System wsparcia społecznegoi instytucjonalnego

redakcja :    
Marek Piasecki

© Copyright by Fundacja Fuga Mundi 2011
ISBN 978-83-930266-1-6b_1024_768_0_images0_dokumenty_publikacje_2014_08_14.gif

Spółdzielnie Socjalne
w sektorze ekonomii społecznej-polskie doświadczenia

publikacja zrealizowana przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Inicjatywy Współnotowej EQUAL oraz PFRON     


© Copyright by Fundacja Fuga Mundi 2008
ISBN 978-83-61301-11-0b_1024_768_0_images0_dokumenty_publikacje_2014_03_14.gif

Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych

redakcja naukowa:    
Marek Piasecki
Jacek Śliwiak
© Copyright by Fundacja Fuga Mundi 2008
ISBN 978-83-7222-343-2b_1024_768_0_images0_dokumenty_publikacje_2014_02_14.gif

Pracownik z niepełnosprawnością

redakcja naukowa:    
Elżbieta Rutkowska
© Copyright by Fundacja Fuga Mundi 2007
ISBN 978-83-7222-325-8b_1024_768_0_images0_dokumenty_publikacje_2014_01_14.gif

Psychospołeczne problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych

redakcja naukowa:    
Jacek Śliwiak

© Copyright by Fundacja Fuga Mundi 2007
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
ISBN 978-83-7222-326-5b_1024_768_0_images0_dokumenty_publikacje_oklUE.jpg

Osoby z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej
Szanse i zagrożenia

redakcja:    
Marek Piasecki
Marek Stępniak

© Copyright by Fundacja Fuga Mundi 2003
ISBN 83-7222-152-9b_1024_768_0_images0_dokumenty_publikacje_onz-pub.jpg

 Osoby z niepełnosprawnością w polityce Organizacji Narodów Zjednoczonych

redakcja:    
Marek Piasecki
Marek Stępniak


© Copyright by Fundacja Fuga Mundi 2002
ISBN 83-7222-139-1


 
b_1024_768_0_images0_dokumenty_publikacje_pub-4.gif

Przewodnik Internetowy dla Osób Niepełnosprawnych

redakcja:    
Marek Piasecki
Marek Stępniak


© Copyright by Fundacja Fuga Mundi 2001
ISBN 83-7222-108-1b_1024_768_0_images0_dokumenty_publikacje_pub-3.gif

Problemy Zdrowotne i Społeczne Osób Starszych i Niepełnopsrawnych na Wsi

redakcja:    
Irena Dorota Karwat
Leon Jabłoński


© Copyright by Katedra o Zakład Epidemiologii AM w Lublinie,
Fundacja Fuga Mundi 2001
ISBN 83-7222-094-8b_1024_768_0_images0_dokumenty_publikacje_ue-pub.gif

Osoby z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej

redakcja:    
Marek Piasecki
Marek Stępniak


© Copyright by Fundacja Fuga Mundi 2000
ISBN 83-7222-072-7

 b_1024_768_0_images0_dokumenty_publikacje_stan-pub.gif

Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych

redakcja:    
Marek Piasecki
Marek Stępniak


© Copyright by Fundacja Fuga Mundi 1998
ISBN 83-7222-139-1