dobre praktyki okładka

Projekt Potrafisz

W lipcu 2007 roku Fundacja Fuga Mundi za realizację projektu "Potrafisz" otrzymała  tytuł "Najlepsza Inwestycja w Człowieka 2007" w konkursie "Dobre Praktyki EFS" przyznane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

dobre praktyki okładka

Projekt Infostradą do e-pracy

"DOBRE PRAKTYKI" Dziesięć najlepszych przedsięwzięć z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zrealizowane przez organizacje pozarzadowe.

Fundacja Fuga Mundi została zauważona miedzy innymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który nagrodził nas w konkursie na "najlepsze zorganizowane przedsięwzięcie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych".

dobre praktyki okładka

Projekt Infostradą do e-pracy

"DOBRE PRAKTYKI. Identyfikacja dobrych praktyk w projektach z zakresu rynku pracy", K. Derbiszewski, H. Witczak, J. Jackowiak, T. Dura, P. Krasiński, A. Duda-Szymańska, A. Romaniak, Warszawa 2005, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości